Vad är en floskel?

Ordet floskel kan man enkelt förklara med ”ett tomt och innehållslöst ord eller uttryck”,(https://sv.wikipedia.org/wiki/Floskel) en mening som uttrycks trots att den egentligen inte har någon mening eller tillför någonting. En av de mest kända sådana är ”bollen är rund”. Ett påstående som förvisso är helt sant, vilket floskler allt som oftast är, men som inte direkt tillför något till konversationen. Många floskler kan helt enkelt ses som utfyllnadsord för att hålla en konversation eller för den delen en monolog levande utan att egentligen ha någonting att tillföra. Det skapar en bra dynamik och vissa floskler har med åren fått en annan betydelse.

Ett exempel på en sådan är uttrycket ”livet går vidare”, vilket ju är en självklarhet och knappast något som man egentligen behöver påpeka. Men uttrycket har fått en betydelse då det har en tröstande effekt eller för att släta över någonting som har hänt. Även om någonting tungt och jobbigt har hänt går livet fortfarande vidare och det
finns nya chanser i framtiden.

Floskel sätts ofta som synonym till klyscha, ett ord som betydligt fler vet innebörden av. Kyschor och floskbuzzwordler behöver dock inte alltid vara detsamma även om så ofta är fallet. En klyscha är mer av ett uttryck som slitits ut, även om det faktiskt har en relevant betydelse från början. En bättre synonym skulle snarare kunna vara ”plattityd”, vilket är just ett betydelselöst uttryck som inte påpekar någonting mer än det som redan är självklart eller uppenbart.

Att floskler är något populärt att dra både i privata konversationer och i offentliga sammanhang grundar sig förmodligen i rädslan för tystnaden. Även om det inte finns mycket mer att tillföra i ett samtal är en tystnad ofta obekväm, och i väntan på att föra samtalet vidare är en floskel något enkelt att dra upp för att undvika ett avbrott.